Mária Chríbiková

štúdium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
odbor: Masmediálna komunikácia
ročník: 2.
bydlisko: Ivanka pri Dunaji

Categories