Mária Hulmanová

Štúdium: Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Bydlisko: Bratislava

„Chcela by som sa vzdelávať aj v inom smere, ako mi určuje odbor, ktorý študujem na vysokej škole. Mám pocit, že vysoká škola a mladosť nie je iba o splnení si povinností, dosiahnutí určitého štandardu a naplnení pomerne nízkych očakávaní, ale o snahe využiť svoj potenciál a talenty naplno.“

Categories