Mária Viglašová

Medzinárodné vzťahy (dokončené bakalárske štúdium)

King’s College London

Bydlisko: Chlebnice