Martin Hužvár

Štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odbor: Hospodárska informatika
Ročník: 4.
Bydlisko
: Košice

Categories