Martin Panák

Štúdium: Univerzita Komenského
Prírodovedecká fakulta
Bydlisko: Bratislava

„V našej spoločnosti vnímam potrebu formácie budúcich manželov/manželiek, otcov/matiek a celkovo lídrov v jednotlivých častiach spoločnosti. Je dôležité, aby sme mali vodcovské vzory so správnymi morálnymi hodnotami a dobrým charakterom.“

Categories