Martina Gajdošová

Štúdium: Vysoké učení technické v Brně
Podnikateľská fakulta
Bydlisko: Piešťany

„Kolégium je podľa mňa veľmi špecifický typ školy, pretože zahŕňa kultiváciu mysle a kritické myslenie, pričom kladie dôraz na zachovávanie duchovných a morálnych hodnôt. Túto výnimočnú kombináciu som nenašla v žiadnej inej organizácii ani škole na Slovensku.“

Categories