Martina Hodošiová

Štúdium: Univerzita Komenského
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Bydlisko: Kyjov

„V tomto programe vidím veľký potenciál transformácie mladej generácie na vzdelanú, inteligentnú, kreatívnu, pokornú generáciu s túžbou. S túžbou dosiahnuť viac, pomôcť iným a vyťažiť z akejkoľvek situácie maximum dobrého.“

Categories