Matúš Palguta

Koordinátor akademického piliera

Štúdium:  Technológie ochrany životného prostredia
Slovenská technická univerzita
Bydlisko: Poprad

Categories