Michaela Barlová

Štúdium: Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a francúzskeho jazyka

Univerzita Komenského

Bydlisko: Prešov

Categories