Michaela Hrušková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo francúzskeho a talianskeho jazyka, Univerzita Komenského

Univerzita Komenského

Bydlisko: Rajec