Michal Fogelton

mentoring a komunikácia s absolventmi

Štúdium: Právo

Univerzita Komenského

Bydlisko: Rosina