Michal Páleník

Bydlisko: Bratislava

„Veda nevie vysvetliť všetko, toľko nám hovorí aj samotná teoretická informatika. Práve preto cítim v istom zmysle až povinnosť hľadať aj inde a ďalej.“

Categories