Michal Záthurecký

štúdium: Paneurópska vysoká škola
fakulta: Fakulta práva
odbor: Právo
ročník: 4.
bydlisko: Banská Bystrica