Milena Dudášová

Štúdium: VIA University College, Horsens (DK)
Odbor: Architektúra
Ročník: 4.
Bydlisko: 
Pečovská Nová Ves

Categories