Miroslav Vidlička

Ekonomická analýza

Ekonomická univerzita v Bratislave

Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom