Ondrej Šprlák

štúdium: Trnavská univerzita v Trnave
fakulta: Filozofická fakulta
odbor: Politológia
ročník: 2.
bydlisko: Vrbové

Categories