Pavol Kosnáč

štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
fakulta: Filozofická fakulta
odbor: Komparatívna religionistika
ročník: 5.
bydlisko: Bratislava