Pavol Sendek

Štúdium: Slovenská technická univerzita
Stavebná fakulta
Bydlisko: Prešov

„Celý program chápem ako možnosť zlepšiť sa ako človek, občan či kresťan a tak byť viac použiteľný pre spoločnosť a moje okolie.“

Categories