Problém zla

Problém zla [2012]

Prečo je na svete zlo a ako je možné, že zlo sa deje aj dobrým a spravodlivým ľuďom. Prečo Boh dopúšťa utrpenie nevinných? Môže Boh využiť zlo na dobro?

Martin D´Arcy, slávny obhajca kresťanstva a významný filozof, ktorý sa svojou prácou zaslúžil o množstvo konverzií prominentných britských osobností, sa v tejto publikácii pokúša odpovedať na večné otázky o pôvode a zmysle utrpenia, o jeho mieste v živote človeka. Ukazuje, že i zdanlivé paradoxy, ktoré prežívanie utrpenia prináša, môžu pri dôslednom uvažovaní dávať hlboký zmysel.

Kolégium Antona Neuwirtha, ISBN 978-80-970546-2-5, EAN 9788097054625

Categories