Reháková Dominika

Dominika Tvardziková (rod. Reháková)

mesto pôvodu: Nové Mesto nad Váhom

stredná škola: Gymnázium sv. Jozefa

vysoká škola: Paneurópska vysoká škola

odbor: Právo

ďalšie pôsobenie: Postgraduálne štúdium na Paneurópskej vysokej škole v odbore Občianske právo, zároveň pracuje ako advokátsky koncipient

Categories