Róbert Toth

Štúdium: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Bydlisko: Šaľa

„Svet okolo je strašne rýchly a ja akosi cítim, že moja duša za mnou nestíha. Potrebujem sa zastaviť, počkať na ňu a investovať čas a energiu na svoje budovanie, aby som mohol niečo hodnotné – krásu, dobro, lásku – odovzdávať iným.“

Categories