Sára Dobrovodská

Gymnázium Matky Alexie, Bratislava (dokončené štúdium)

Bydlisko: Malacky