Slavomír Gregorík

Európske štúdiá

Univerzita Komenského

Bydlisko: Levoča