Štefan Hradský

organizácia podujatí

Štúdium: Manažérska informatika

Univerzita Komenského

Bydlisko: Kaplna