Štefan Trusina

Štúdium: Kultúrne štúdiá Číny

Masarykova univerzita

Štúdium: Fyzika

Viedenská univerzita

Bydlisko: Trenčín

Categories