Tomáš Ďurnek

Tomáš Ďurnek

mesto pôvodu: Žilina

stredná škola: Gymnázium sv. Františka z Assisi

vysoká škola: Trnavská univerzita

odbor: Kresťanská filozofia

 

Categories