Jucková Katarína

Katarína Tomeková (rod. Jucková)

mesto pôvodu: Bratislava

stredná škola: Gymnázium sv. Uršule

vysoká škola: Univerzita Komenského

odbor: Všeobecné lekárstvo

Categories