Trenčan Jozef

Jozef Trenčen

mesto pôvodu: Most pri Bratislave

stredná škola: Gymnázium sv. Uršule

vysoká škola: Univerzita Komenského

odbor: Jadrová a subjadrová fyzika

ďalšie pôsobenie: Fyzikálny ústav SAV, v súčasnosti postgraduálne štúdium na Fakulte matematiky a fyziky Univerzity Komenského v odbore Teória didaktiky fyziky

 

Categories