Valentín Humeňanský

PR-koordinátor

Štúdium: Žurnalistika, Univerzita Komenského (ukončené štúdium)

Categories