Valentín Humeňanský

Štúdium: Univerzita Komenského
Filozofická fakulta
Bydlisko: Kračúnovce

„Skrze štúdium v KAN sa chcem ešte viac priblížiť k odvahe muža, láske otca a múdrosti starcov. Myslím, že to môžem nájsť v Kolégiu skôr, ako kdekoľvek inde.“

Categories