Veronika Hliničanová

Veronika Hliničanová

mesto pôvodu: Nová Dubnica

stredná škola: Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne

vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení

odbor: Intermédiá a multimédiá

ďalšie pôsobenie: Zúčastnila sa na semestrálnom programe John Jay Institute v USA, v súčasnosti študuje na Institute of Theology, Imagination and the Arts,University of st. Andrews

 

Categories