Veronika Trstenská

Štúdium: Trnavská univerzita v Trnave
Odbor: Právo
Ročník: 5.
Bydlisko: Žilina

Categories