Viliam Ostatník

Interdisciplinárne politické vedy (dokončené magisterské štúdium)

Università di Bologna

Bydlisko: Bratislava