Zuzana Klimová

Zuzana Klimová

mesto pôvodu: Kriváň

stredná škola: Hotelová akadémia Brezno

vysoká škola: Univerzita Komenského

odbor: Žurnalistika

ďalšie pôsobenie: Bola súčasťou PR tímu pre Manageria Leadership Program, rok pôsobila ako dobrovoľník v domove pre dospelých s pemntálnym postihnutím v Hamburgu, v súčasnosti študuje Mediálne štúdia a žurnalistiku na Masarykovej univerzite v Brne

 

Categories