Zuzana Šebejová

Technológia a manažérstvo stavieb

Slovenská technická univerzita

Bydlisko: Bratislava