Kam až nazrieme: 52 veľkých myšlienok

Náš týždenný newsletter Kam až nazrieme odosielame každú stredu.

Všetky texty zverejnené v newsletteri nájdete tu:

Múdrosť

BRANISLAV KULJOVSKÝ Väčšina z nás už v živote stretla človeka, o ktorom sme si povedali: “Ten je ale múdry.” Keby sa nás však v tej chvíli niekto opýtal, prečo sme daného človeka nazvali múdrym, pravdepodobne by sme nevedeli hneď odpovedať. V prvom momente by nám

Čítať viac »

Proroctvo

MATÚŠ SITÁR Proroctvo nadobúda mimoriadny význam v časoch, aké zažívame dnes, napríklad krátko pred voľbami. Niektorí by boli radi prorokmi, niektorí sa správajú, akoby nimi boli, niektorí, naopak, prorokmi byť nechcú. Úloha byť prorokmi sa nám však ukladá ako kresťanom už pri krste. Ako teda

Čítať viac »

Znak

MATÚŠ SITÁR Zdá sa, že znaky sú niečo neskutočné. Vyplývalo by to napríklad aj z úvah svätého Augustína na začiatku jeho diela O kresťanskej náuke, kde rozlišuje medzi vecami a znakmi (res et signa). Keďže slovo res znamená aj skutočnosť (porov. slovo re-álny), odlíšenie znakov

Čítať viac »

Transcendentáliá

MATÚŠ SITÁR Pravda, Dobro, Krása. Tri tradičné transcendentáliá. Presnejšie koextenzívne transcendentáliá s bytím. Inými slovami, všetko čo je (alebo má bytie) je pravdivé, dobré a krásne. Je to však naozaj tak? Možno sa stačí iba poobzerať okolo seba, aby sme zistili, že všetko krásne nie

Čítať viac »

Láska

MATÚŠ SITÁR Láska je nepochybne krásne slovo, aj keď málokedy sa ľudia zhodnú na tom, čo znamená. Vedel to aj Boris Filan, keď nechal Joža Ráža spievať v pesničke Detektívka, že ľudia si lásku mýlia s láskou z románov a piesní. A vedel to aj

Čítať viac »

Šťastie

MATÚŠ SITÁR Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá; oblétá ti skráně, v kadeři se kryje, v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je. Štěstí jako rosa na květech se skvěje, ale bludná noha náhle zašlápne je; zašlápnuto vzdechne,

Čítať viac »

Teológia

BRANISLAV KULJOVSKÝ Teológia bola v minulosti čestnou držiteľkou vznešených titulov. Napríklad pre Tomáša Akvinského, ako aj celý stredovek bola „kráľovnou vied“, pretože sa zaoberá najvyššími a najdôležitejšími otázkami o Bohu a človeku. Stáročia pred ním stotožňoval Aristoteles teológiu s vedou o bytí ako bytí, teda

Čítať viac »

Krása

MIROSLAVA DURANKOVÁ Čo je krása? Púšťať sa do zodpovedania tejto otázky je priam nadľudský výkon. A ešte väčšou trúfalosťou je o nej písať v rozsahu päťsto slov, čo je formát týchto krátkych zamyslení. Múdrych kníh o kráse je mnoho, o jej povahe, jej tvare a

Čítať viac »

Demokracia

BRANISLAV KULJOVSKÝ Akonáhle sa človek narodí, ocitá sa určitom vzťahu k inému človeku. Je to vzťah závislosti, a akokoľvek sa to dnes v našej individualistickej dobe nezdá, táto závislosť na druhom človeku nezaniká ani v neskoršom veku. Toto pomenúva už Platón: „[…] mesto vzniká, pretože

Čítať viac »

Zmena

RÓBERT TOTH Čo je to vlastne „zmena“? Dnes o nej hovoríme hlavne vo fyzikálnom zmysle: zmenu môžeme chápať ako preskupenie atómov – napríklad keď sviečka pri horení zmení svoj tvar, prípadne ako presun energie – keď slnečné lúče roztopia sneh napadaný na ulici. No keď

Čítať viac »

Pozvite svojich známych alebo sa prihláste na odber nášho newslettera
a zistite viac o veľkých myšlienkach a ich neutíchajúcom vplyve na spoločnosť.