Kam až nazrieme: 52 veľkých myšlienok

Náš týždenný newsletter Kam až nazrieme odosielame každú stredu.

Všetky texty zverejnené v newsletteri nájdete tu:

Túžba

BRANISLAV KULJOVSKÝ Keď chcem aj nechcem súčasne… „Dnes večer si chcem zacvičiť, ale strašne sa mi nechce.“ Isto ste už vetu s podobnou štruktúrou vyslovili. Či už išlo o cvičenie, učenie, prácu, alebo hocičo iné. Je to bežná súčasť nášho každodenného prežívania. Asi by sme

Čítať viac »

Naozaj Sokrates nič nevedel?

Naozaj Sokrates nič nevedel? RÓBERT TOTH „Viem, že nič neviem“ je celosvetovo najcitovanejšia Sokratova veta, ktorá sa stala doslova filozofickým „popom“ a dookola opakovaným šlágrom internetových múdrostí a memečiek. Okrem toho, že ju v skutočnosti Sokrates takto presne nikdy nevyslovil, je tiež zaujímavé, ako sa

Čítať viac »

Eutyfronova dilema

Eutyfronova dilema RÓBERT TOTH Sú dobré veci dobré preto, že ich milujú bohovia, alebo milujú bohovia dobré veci preto, že sú dobré? V dialógu Eutyfron Platón otvára ďalšiu „pandorinu skrinku“, jednu z najväčších filozofických otázok vôbec: aký je pôvod dobra? Inak povedané, čo robí veci,

Čítať viac »

Kvantita

MATÚŠ SITÁR Non multa sed multum. Tak napísal Plínius Mladší bývalému senátorovi Fuscovi, ktorý ho žiadal o radu, ako má na dôchodku študovať. Pravda, Plínius tento výrok neuvádza ako svoj vlastný, ale ako známe príslovie. Často sa prekladá ako „nie kvantita, ale kvalita“. Tým sa

Čítať viac »

Rovnosť

MATÚŠ SITÁR Quod licet Jovi non licet bovi. Aj keď tento citát nepochádza z klasických čias, už starí Rimania vedeli, že čo je dovolené bohovi (Jovovi, Jupiterovi), nie je dovolené volovi. Nerovnosť medzi ľuďmi, medzi tým, čo dokážu vykonať, alebo tým, čo sa im dokáže

Čítať viac »

Protiklady

MATÚŠ SITÁR Svet okolo nás je síce jednotný a celistvý, ale jeho fungovanie riadia protiklady. Preto ľudia od začiatku popisovali kozmos princípmi ako láska a svár, jin a jang, Ahura Mazda a Ahriman. Aj Platón v neskoršom období svojho uvažovania o bytí stále viac spomína

Čítať viac »

Interpretácia

RÓBERT TOTH Interpretácia textu má v západnej kultúre bohatú históriu. Kým dnes je hermeneutika samostatným vedným odborom zameraným na interpretáciu všetkých druhov textov, v predmoderných dobách bola rozvíjaná prakticky výlučne v rámci biblickej exegézy, ktorej cieľom bolo správne pochopenie Svätého Písma. Táto exkluzívna zameranosť má

Čítať viac »

Nekonečno

MATÚŠ SITÁR Nekonečno bolo vždy paradoxný pojem, a to nielen pre paradoxy nekonečna, ktorými sa zabávajú matematici. Možno ich poznáte: príde autobus s nekonečno cestujúcimi k hotelu s nekonečným počtom izieb a v hoteli ich všetkých ubytujú. O hodinu príde ďalší autobus s nekonečno cestujúcimi

Čítať viac »

Pokrok

MATÚŠ SITÁR Smeruje svet stále k lepšiemu alebo k horšiemu? Na to ľudia nemajú jednotný názor a nemali ho ani kedysi. V staroveku bola rozšírená predstava, že dobre už bolo. Podľa diela Práce a dni z konca 8. stor. pred Kristom, ktoré napísal grécky básnik

Čítať viac »

Múdrosť

BRANISLAV KULJOVSKÝ Väčšina z nás už v živote stretla človeka, o ktorom sme si povedali: “Ten je ale múdry.” Keby sa nás však v tej chvíli niekto opýtal, prečo sme daného človeka nazvali múdrym, pravdepodobne by sme nevedeli hneď odpovedať. V prvom momente by nám

Čítať viac »

Proroctvo

MATÚŠ SITÁR Proroctvo nadobúda mimoriadny význam v časoch, aké zažívame dnes, napríklad krátko pred voľbami. Niektorí by boli radi prorokmi, niektorí sa správajú, akoby nimi boli, niektorí, naopak, prorokmi byť nechcú. Úloha byť prorokmi sa nám však ukladá ako kresťanom už pri krste. Ako teda

Čítať viac »

Znak

MATÚŠ SITÁR Zdá sa, že znaky sú niečo neskutočné. Vyplývalo by to napríklad aj z úvah svätého Augustína na začiatku jeho diela O kresťanskej náuke, kde rozlišuje medzi vecami a znakmi (res et signa). Keďže slovo res znamená aj skutočnosť (porov. slovo re-álny), odlíšenie znakov

Čítať viac »

Pozvite svojich známych alebo sa prihláste na odber nášho newslettera
a zistite viac o veľkých myšlienkach a ich neutíchajúcom vplyve na spoločnosť.