Liturgické čítania na každý deň sú z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti, členovia tímu a priatelia Kolégia Antona Neuwirtha. Čítania sú zverejňované každý deň o polnoci a nájdete ich na tejto stránke, alebo na: