Blogové články

Bytie

MATÚŠ SITÁR Bytie je najvšeobecnejší, a teda najprázdnejší pojem. Preto sa zdá, že sa o ňom nedá veľa povedať. Našťastie, opak je pravdou. Bytie, skutočnosť či realita fascinuje ľudí od začiatku. Čo je skutočné a čo je len zdanie? Na to sa pýtali staroveké indické

Viac

Boh

RÓBERT TOTH Čo si predstavíme, keď sa povie slovo „boh“? Alebo presnejšie, aké vlastnosti by sme mu pripísali? Väčšine z nás asi napadnú slová ako dokonalý, dobrý, nemenný, všemohúci, či jediný. Filozofi by možno dodali nutný, kresťania milosrdný, ateisti vymyslený. Či už v jeho existenciu

Viac

Miernosť

MARIÁN JANÍK Ruku na srdce, je niekto, kto by si v živote nepovedal: “ten posledný koláč som nemal jesť”? Je však aj niekto taký, kto by si povedal: “tú poslednú pravdu som nemal poznať”? Newport napísal knihu s názvom Hlboká práca (2016), v ktorej predstavuje

Viac

Náhoda

MATÚŠ SITÁR Podľa niektorých náhoda neexistuje (a tí pravdepodobne tento text ani nezačali čítať). Podľa iných je naopak náhoda všetko. Často však ľudia zastávajú stanovisko medzi týmito dvomi krajnými pozíciami. Takáto pluralita názorov na náhodu mimovoľne vyvoláva otázku, čo náhoda vlastne je. Udalosť bez príčiny?

Viac

Príčina

MARIÁN JANÍK „A prečo?“ Každý, kto sa rozprával so škôlkarom, chápe,  že „pýtať sa na príčinu vecí je vrodenou vlastnosťou ľudského rozumu“. (sv. Ján Pavol II., Fides et Ratio, 3) Tí, ktorí si detský úžas zachovajú a skultivujú, sa stanú filozofmi alebo vedcami. Nezabudli sme sa

Viac

Anjel

MARTIN MIHALIK Porozumieť, kto sú anjeli, predpokladá poznanie ich miesta vzhľadom na biblickú predstavu neba. Výraz anjel totiž neznamená označenie ich prirodzenosti, ale skôr naznačuje ich funkciu. (Cf. X. Léon-Dufour, Dictionary of Biblical Theology, s. 14.) Boh je často najmä v Starom zákone prezentovaný pod obrazom

Viac

Determinizmus

MATÚŠ SITÁR Musia byť veci tak, ako sú, alebo mohli byť aj inak? Táto otázka sa nepýta na to, či je možné zmeniť budúcnosť, ale či sa všetko deje nevyhnutne alebo jestvuje viacero možností, ako môžu veci dopadnúť. Táto otázka nie je až taká banálna.

Viac

Duša

JAKUB BETINSKÝ Schizofrénia, poruchy osobnosti, depresia či autizmus, toto všetko sú príklady niečoho, čo označujeme ako duševné alebo psychické poruchy či choroby, a ich vyliečenie má viesť k obnoveniu duševného zdravia daného jednotlivca. Nehovoríme tu teda o fyzických chorobách ako rakovina, a veľmi zjednodušene môžeme

Viac

Emócie

MARIÁN JANÍK Na jednej strane sú emócie potlačené, na druhej sa im prikladá priveľký význam. Tento zmätok spôsobuje problémy v ich spracovaní a komunikovaní, čo škodí vzťahom so sebou aj s inými. Dôsledkom toho je, že knihy o vnútornom pokoji, emóciách a komunikácii patria medzi

Viac