Blogové články

Determinizmus

MATÚŠ SITÁR Musia byť veci tak, ako sú, alebo mohli byť aj inak? Táto otázka sa nepýta na to, či je možné zmeniť budúcnosť, ale či sa všetko deje nevyhnutne alebo jestvuje viacero možností, ako môžu veci dopadnúť.   Táto otázka nie je až taká

Viac

Duša

JAKUB BETINSKÝ Schizofrénia, poruchy osobnosti, depresia či autizmus, toto všetko sú príklady niečoho, čo označujeme ako duševné alebo psychické poruchy či choroby, a ich vyliečenie má viesť k obnoveniu duševného zdravia daného jednotlivca. Nehovoríme tu teda o fyzických chorobách ako rakovina, a veľmi zjednodušene môžeme

Viac

Emócie

MARIÁN JANÍK Na jednej strane sú emócie potlačené, na druhej sa im prikladá priveľký význam. Tento zmätok spôsobuje problémy v ich spracovaní a komunikovaní, čo škodí vzťahom so sebou aj s inými. Dôsledkom toho je, že knihy o vnútornom pokoji, emóciách a komunikácii patria medzi

Viac

Ústava

MARTIN LUTERÁN Mohlo by sa zdať, že pojem „ústava“ patrí právnikom a bežného človeka by nemusel až tak zaujímať. Je referendum o skrátení volebného obdobia v súlade s ústavou? Môže alebo musí prezident vymenovať navrhnutého kandidáta na prokurátora? To su ústavné otázky, o ktorých vedú

Viac

Filozofia

MATÚŠ SITÁR Filozofia je vyberanie kamienka, ktorý tlačí v topánke. Od Sokratovej kritiky sofistov cez Platónovo hľadanie ideálneho štátu počas krízy, v ktorej sa ocitli Atény po Peloponézskej vojne, Aristotelovo hľadanie obrazu prírody ako racionálneho systému, hľadanie dokonalého a božského v neskorej antike, súladu rozumu

Viac

Logika

JAKUB BETINSKÝ Asi všetci máme skúsenosť s nasledujúcim prípadom. Rozprávame sa s niekým, ale veci, ktoré tento človek hovorí, do seba vôbec nepasujú, a jedno z druhého akosi nevyplýva – jednoducho, nemá to logiku. Čo je to ale logika? Logika je časťou filozofie, ktorá študuje

Viac

Poézia

MIROSLAVA DURANKOVÁ Prečo sú jedny z najväčších diel našej civilizácie poéziou (Iliad, Odysea, Aeneas, Žalmy, Epos o Gilgaméšovi)? Prečo sa najrýchlejšie naučíme veršované texty a učíme ich deti už od prvých mesiacov ich života? Prečo tajne píšeme básne do šuflíka? Prečo sú aj modlitby vo

Viac

Jazyk

MATÚŠ SITÁR O obrate či príklone k jazyku sa hovorí až vo filozofii 20. storočia. Jazyk však vždy ľudí fascinoval a podnecoval k najrôznejším úvahám. Jednou z najstarších otázok je, ako vznikol jazyk či aký je najstarší jazyk. Už otec dejepisu Herodotos rozpráva príbeh o

Viac

Právo

MARTIN LUTERÁN Dejinami sa už od starých Grékov tiahne hlbší spor o to, čo presne právo vo svojej podstate je. Je právo prejavom vôle vládcu alebo je to skôr prejav rozumnosti? Možno by sa to niekomu mohlo zdať ako falošná dichotómia – právo je predsa

Viac