Blogové články

Múdrosť

BRANISLAV KULJOVSKÝ Väčšina z nás už v živote stretla človeka, o ktorom sme si povedali: “Ten je ale múdry.” Keby sa nás však v tej chvíli niekto opýtal, prečo sme daného človeka nazvali múdrym, pravdepodobne by sme nevedeli hneď odpovedať. V prvom momente by nám

Viac

Beethovenova hrdinská krása

Beethovenova hrdinská krása MIROSLAVA DURANKOVÁ Hodiny klavíra som mávala s učiteľkou s láskavým srdcom a výnimočným zmyslom pre rytmus. Hovorievala mi „rytmus je základom hudby”, a to najčastejšie vtedy, keď som rytmus pri hraní strácala. Mojím učiteľom bol Beethoven – jeho najznámejší portrét z roku

Viac

Proroctvo

MATÚŠ SITÁR Proroctvo nadobúda mimoriadny význam v časoch, aké zažívame dnes, napríklad krátko pred voľbami. Niektorí by boli radi prorokmi, niektorí sa správajú, akoby nimi boli, niektorí, naopak, prorokmi byť nechcú. Úloha byť prorokmi sa nám však ukladá ako kresťanom už pri krste. Ako teda

Viac

Znak

MATÚŠ SITÁR Zdá sa, že znaky sú niečo neskutočné. Vyplývalo by to napríklad aj z úvah svätého Augustína na začiatku jeho diela O kresťanskej náuke, kde rozlišuje medzi vecami a znakmi (res et signa). Keďže slovo res znamená aj skutočnosť (porov. slovo re-álny), odlíšenie znakov

Viac

Rady skúseného básnika

Rady skúseného básnika MAGDALÉNA BORKOVÁ Listy mladému básnikovi Vo februári 1903 dostal 19-ročný Franz Xaver Kappus list, od ktorého si sľuboval odpoveď na tú azda najzávažnejšiu otázku, akú sa v tomto veku možno pýtať: „Čo mám robiť so svojím životom?“ Franz je, ako každý mladý

Viac

Transcendentáliá

MATÚŠ SITÁR Pravda, Dobro, Krása. Tri tradičné transcendentáliá. Presnejšie koextenzívne transcendentáliá s bytím. Inými slovami, všetko čo je (alebo má bytie) je pravdivé, dobré a krásne. Je to však naozaj tak? Možno sa stačí iba poobzerať okolo seba, aby sme zistili, že všetko krásne nie

Viac

Výber z diela kráľa poviedok

Výber z diela kráľa poviedok MIROSLAVA DURANKOVÁ Dnes vás pozývam nazrieť do svojej knižničnej police a znovu objaviť klasiku klasík – Antona Pavloviča Čechova. Stavím sa, že máte minimálne jednu knihu tohto kráľa poviedok vo svojej knižnici. Ak náhodou aj nie, máte možnosť do tejto

Viac

Martin Kolesár: Kolégium je trochu pankáčske

Martin Kolesár: Kolégium je trochu pankáčske KATARÍNA ADAMČÁKOVÁ Vyštudoval manažment v Bratislave, v Amerike pracoval, no zažil tam aj rezidenčný program podobný nášmu vysokoškolskému programu. S Martinom Luteránom spolupracoval na vízii Kolégia už na samom začiatku v roku 2008. Tajomník Správnej rady Kolégia Antona Neuwirtha Martin

Viac