Tím Kolégia

Správna rada

Martin Luterán

rektor

Daniela Horváthová

členka Správnej rady

Martin Kolesár

člen Správnej rady

Lucia Krčméry

členka Správnej rady

Michal Považan

člen Správnej rady

Mária Leitnerová

členka Správnej rady

Pavol Poláček

člen Správnej rady

Soňa Leitnerová

členka Správnej rady

Slavomír Zrebný

člen Správnej rady

Rektorát a riaditelia

Vedenie vzdelávacích programov Kolégia Antona Neuwirtha.

Martin Luterán

rektor

Milena Olšovská

prorektorka

Slávka Kubíková

prorektorka pre Citadelu

Branislav Kuljovský

riaditeľ Vysokoškolského Kolégia

Miroslava Duranková

riaditeľka Akadémie veľkých diel

Juraj Miština

riaditeľ pre rozvoj

Organizačný tím

Centrálny tím, ktorý sa v spolupráci s rektorátom a riaditeľmi stará o všetky programy a aktivity Kolégia.

Terézia Ligačová

manažérka kancelárie a študijného oddelenia

Tamara Rusnáková

manažérka pre PR a marketing

Katarína Adamčáková

junior manažérka pre PR a marketing

Petra Vanková

manažérka pre financie

Nina Danišová

projektová manažérka Kolégia ONLINE

Stážistický tím 2022/2023

Monika Janesová

stážistka pre rektorát

Ján Barčiak

stážista pre PR a marketing

Tomáš Soták

online stážista pre PR a marketing

Dorota Ničíková

stážistka pre fundraising

Marián Dzurik

stážista pre akademický pilier

Radovan Marcinčin

stážista pre akademický pilier

Dávid Lacko

stážista pre podujatia

Michaela Alexandra Grušpierová

stážistka pre podujatia

Magdaléna Borková

online stážistka pre Akadémiu veľkých diel

Katarína Valasová

stážistka pre Citadelu

Mária Wallenfelsová

stážistka pre Citadelu