Tím Kolégia

Správna rada

Martin Luterán

rektor

Michal Považan

člen Správnej rady

Daniela Horváthová

členka Správnej rady

Martin Kolesár

člen Správnej rady

Lucia Krčméry

členka Správnej rady

Mária Leitnerová

členka Správnej rady

Pavol Poláček

člen Správnej rady

Rektorát a riaditelia

Vedenie vzdelávacích programov Kolégia Antona Neuwirtha.

Martin Luterán

rektor

Milena Dudášová

prorektorka

Branislav Kuljovský

riaditeľ Vysokoškolského Kolégia

Miroslava Duranková

riaditeľka Akadémie veľkých diel

Slávka Kubíková

riaditeľka Citadely

Organizačný tím

Centrálny tím, ktorý sa v spolupráci s rektorátom a riaditeľmi stará o všetky programy a aktivity Kolégia.

Terézia Ligačová

manažérka kancelárie a študijného oddelenia

Martin Lazorík

projektový manažér

Lucia Froncová

manažérka pre PR a marketing

Katarína Adamčáková

junior manažérka pre PR a marketing

Barbora Belišová

korporátny fundraising

Sára Dobrovodská

donor care

Anna Lacková

projektová manažérka pre leto

Martin Hošala

IT koordinátor

Stážisti 2020/2021

Stážistický program Kolégia nadväzuje na rezidenčný vysokoškolský program v Ivanke pri Dunaji. Stážisti Kolégia žijú v priestoroch internátu Svoradov v Bratislave. V tíme Kolégia zastupujú pridelené funkcie. 

Lucia Duľová

akademická stážistka

Miloš uriga

akademický stážista

Barbora Ondríková

stážistka pre PR a marketing

Tímea Peringhátová

stážistka pre študijné oddelenie

Katarína Hozlárová

stážistka pre podujatia

Laura Kuniaková

stážistka pre podujatia

Júlia Froncová

stážistka pre Akadémiu veľkých diel

Alžbeta Hortová

stážistka pre Citadelu