Tím Kolégia

Správna rada

Martin Luterán

rektor

Michal Považan

člen Správnej rady

Daniela Horváthová

členka Správnej rady

Martin Kolesár

člen Správnej rady

Lucia Krčméry

členka Správnej rady

Mária Leitnerová

členka Správnej rady

Pavol Poláček

člen Správnej rady

Rektorát a riaditelia

Vedenie vzdelávacích programov Kolégia Antona Neuwirtha.

Martin Luterán

rektor

Milena Dudášová

prorektorka

Branislav Kuljovský

riaditeľ Vysokoškolského Kolégia

Miroslava Duranková

riaditeľka Akadémie veľkých diel

Juraj Miština

riaditeľ pre rozvoj

Slávka Kubíková

riaditeľka Citadely

Organizačný tím

Centrálny tím, ktorý sa v spolupráci s rektorátom a riaditeľmi stará o všetky programy a aktivity Kolégia.

Terézia Ligačová

manažérka kancelárie a študijného oddelenia

Tamara Rusnáková

manažérka pre PR a marketing

Katarína Adamčáková

junior manažérka pre PR a marketing

Mária Siváňová

koordinátorka pre alumni komunitu

Oliver Jaroš

projektový manažér Kolégia ONLINE

Filip Janči

správca priestorov

Stážistický tím 2021/2022

Monika Baloghová

stážistka pre Citadelu

Alexandra Chovancová

stážistka pre Citadelu

Lýdia Jakubjaková

stážistka pre akademický pilier

Anežka Kadášová

stážistka pre Akadémiu veľkých diel

Lucia Kapuríková

stážistka pre podujatia

Michaela Krajčoviechová

stážistka pre marketing a PR

Lea Ružičková

stážistka pre rektorát

Katarína Triščová

stážistka pre podujatia