Tím Kolégia

Správna rada

Martin Luterán

rektor

Daniela Horváthová

členka Správnej rady

Martin Kolesár

člen Správnej rady

Lucia Krčméry

členka Správnej rady

Michal Považan

člen Správnej rady

Mária Leitnerová

členka Správnej rady

Pavol Poláček

člen Správnej rady

Soňa Leitnerová

členka Správnej rady

Slavomír Zrebný

člen Správnej rady

Rektorát a riaditelia

Vedenie vzdelávacích programov Kolégia Antona Neuwirtha.

Martin Luterán

rektor

Lucia Krčméry

prorektorka

Slávka Kubíková

prorektorka pre Citadelu

Branislav Kuljovský

riaditeľ Vysokoškolského Kolégia

Miroslava Duranková

riaditeľka Akadémie veľkých diel

Juraj Miština

riaditeľ pre rozvoj

Organizačný tím

Centrálny tím, ktorý sa v spolupráci s rektorátom a riaditeľmi stará o všetky programy a aktivity Kolégia.

Martina Stanová

manažérka kancelárie a študijného oddelenia

Katarína Adamčáková

manažérka pre filantropiu

Tamara Rusnáková

manažérka pre PR a marketing

Petra Vanková

manažérka pre financie

Silvia Lipcseyová

koordinátorka pre fundraisingové projekty

Jakub Ušák

junior špecialista pre PR a marketing

Patrícia Mrázková

manažérka spokojnosti a ľudských zdrojov

Dorota Ničíková

asistentka pre fundraising

Ján Barčiak

žurnalista, asistent pre PR a komunikáciu

Terézia Švajková

projektová manažérka Kolégia ONLINE

Stážistický tím 2023/2024

Anna Petrušková

stážistka pre PR a marketing

Eva Noseková

stážistka pre PR a marketing

Samuel Wallenfels

stážista pre PR a marketing

Slávka Novosadová

stážistka pre fundraising

Marek Žemla

stážista pre akademický pilier

Aneta Juhaniaková

online stážistka pre akademický pilier

Tomáš Soták

stážista pre podujatia

Klára Mária Urigová

stážistka pre podujatia

Miroslav Kafka

stážista pre Akadémiu veľkých diel

Magdaléna Borková

online stážistka pre Akadémiu veľkých diel

Alžbeta Virdzeková

online stážistka pre Akadémiu veľkých diel

Dávid Lacko

stážista pre Citadelu

Adam Swift

zahraničný stážista pre Citadelu