Kontaktné údaje

info@kolegium.org

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 42138515
DIČ: 2023028381

IBAN: SK8911000000002669752115
SWIFT: TATRSKBX

Názov účtu:
Kolégium Antona Neuwirtha

Tatrabanka
Hodžovo nám 3
850 05 Bratislava 55
Slovakia