O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

veľké myšlienky

Úloha štátu očami občanov

Úloha štátu očami občanov RÓBERT TOTH Vo svojom útlom dielku Štát napísal Frédéric Bastiat, francúzsky liberálny mysliteľ, jeho definíciu štátu takto: „Štát je veľká fikcia, prostredníctvom ktorej sa každý snaží žiť na úkor všetkých ostatných“ (O zákonoch, s. 14). To, čo by sa z tejto

Inšpirácia

Tiene v raji

Tiene v raji MIROSLAVA DURANKOVÁ Vzťahy kníh s ľuďmi sú nevyspytateľné. Niekedy mám pocit, že knihy majú magickú moc vybrať si nás. Síce si myslíme, že sme si knihu vybrali, no mýlime sa. To knihy si vyberajú nás. Zablúdia na police našich knižníc, pristanú nám

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.