O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

veľké myšlienky

Múdrosť

BRANISLAV KULJOVSKÝ Väčšina z nás už v živote stretla človeka, o ktorom sme si povedali: “Ten je ale múdry.” Keby sa nás však v tej chvíli niekto opýtal, prečo sme daného človeka nazvali múdrym, pravdepodobne by sme nevedeli hneď odpovedať. V prvom momente by nám

Inšpirácia

Beethovenova hrdinská krása

Beethovenova hrdinská krása MIROSLAVA DURANKOVÁ Hodiny klavíra som mávala s učiteľkou s láskavým srdcom a výnimočným zmyslom pre rytmus. Hovorievala mi „rytmus je základom hudby”, a to najčastejšie vtedy, keď som rytmus pri hraní strácala. Mojím učiteľom bol Beethoven – jeho najznámejší portrét z roku

veľké myšlienky

Proroctvo

MATÚŠ SITÁR Proroctvo nadobúda mimoriadny význam v časoch, aké zažívame dnes, napríklad krátko pred voľbami. Niektorí by boli radi prorokmi, niektorí sa správajú, akoby nimi boli, niektorí, naopak, prorokmi byť nechcú. Úloha byť prorokmi sa nám však ukladá ako kresťanom už pri krste. Ako teda

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.