O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

veľké myšlienky

Interpretácia

RÓBERT TOTH Interpretácia textu má v západnej kultúre bohatú históriu. Kým dnes je hermeneutika samostatným vedným odborom zameraným na interpretáciu všetkých druhov textov, v predmoderných dobách bola rozvíjaná prakticky výlučne v rámci biblickej exegézy, ktorej cieľom bolo správne pochopenie Svätého Písma. Táto exkluzívna zameranosť má

Inšpirácia

Maliar, ktorého štetec píše poéziu života

Maliar, ktorého štetec píše poéziu života MIROSLAVA DURANKOVÁ Keď sa ma v zahraničí pýtajú kto je najlepší slovenský maliar, veľmi rýchlo a od srdca odpovedám, že podľa mňa Medňanský, jednoznačne Ladislav Medňanský. Aj keď, pri označení slovenský sa zháčim. Keď si vygúglite jeho meno, tak

Inšpirácia

Katarína Adamčáková: Napĺňanie zbierky je aj úlohou našich podporovateľov

Katarína Adamčáková: Napĺňanie zbierky je aj úlohou našich podporovateľov JÁN BARČIAK Na koho sa spolieha, keď musí za dva mesiace vyzbierať vyše stotisíc eur? Manažérka fundraisingu v Kolégiu Antona Neuwirtha Katarína Adamčáková v rozhovore opisuje výzvy, ktorým čelí pri zbieraní financií pre fungovanie organizácie. Vysvetľuje,

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.