O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

Inšpirácia

Srdce, ktoré prežilo

Srdce, ktoré prežilo MAGDALÉNA BORKOVÁ Životy umeleckých diel bývajú málokedy pokojné. Prechádzajú od jedného majiteľa k druhému, niekedy ich ukradnú, inokedy sa o ne sporia. Počas vojny ich schovajú v podzemí, kde im škodí vlhkosť, počas mieru ich vystavia na svetlo, kde im škodí jas.

Inšpirácia

Samuel Mračka: Príbeh musí z človeka vytekať

Samuel Mračka: Príbeh musí z človeka vytekať JÁN BARČIAK O tom, či kvalitná kultúra môže byť masová. O dvoch rokoch v Kolégiu bez štúdia na univerzite. O hľadaní cesty medzi umením a uplatniteľnosťou. O štúdiu kreatívneho biznisu v Holandsku. Rozprávali sme sa so Samuelom Mračkom.

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.