O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

veľké myšlienky

Demokracia

BRANISLAV KULJOVSKÝ Akonáhle sa človek narodí, ocitá sa určitom vzťahu k inému človeku. Je to vzťah závislosti, a akokoľvek sa to dnes v našej individualistickej dobe nezdá, táto závislosť na druhom človeku nezaniká ani v neskoršom veku. Toto pomenúva už Platón: „[…] mesto vzniká, pretože

veľké myšlienky

Zmena

RÓBERT TOTH Čo je to vlastne „zmena“? Dnes o nej hovoríme hlavne vo fyzikálnom zmysle: zmenu môžeme chápať ako preskupenie atómov – napríklad keď sviečka pri horení zmení svoj tvar, prípadne ako presun energie – keď slnečné lúče roztopia sneh napadaný na ulici. No keď

veľké myšlienky

Republika

MATÚŠ SITÁR V týchto dňoch si pripomíname 30 rokov od vzniku Slovenskej republiky. Tak ju poznáme a tak ju voláme. Možno si však nie vždy uvedomujeme, čo slovo republika znamená a aké výzvy pred nás stavia. Samozrejme, asi každý vie, že republika pochádza z latinského

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.