O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

 

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

veľké myšlienky

Revolúcia

JÁN TOMAŠTÍK  Strely z kanónov aj štrnganie kľúčmi, stavanie barikád aj rúcanie múrov, náhle prevraty aj dlhodobé kultúrne zmeny. Môžeme ju chváliť aj haniť. Slovo revolúcia je pre moderného človeka známy pojem a pozná ho zo mnohých kontextov. Hodnotenie revolúcie je niekedy jednoznačné, inokedy sa mení a je

veľké myšlienky

Vesmír

MARTIN MIHALIK Na vesmír možno nazerať z viacerých hľadísk. Mohli by sme naň pozerať očami umenia, náboženstva, či vedy. V našom prípade pôjde o poslednú optiku. Aj tu je však nepredstaviteľné množstvo východísk ako pristúpiť k vesmíru. Ak si za cieľ zvolíme poukázať na zložitosť a krásu štruktúry vesmíru, tak

veľké myšlienky

Čas

MATÚŠ SITÁR „Keď sa ma nikto nepýta, tak viem, čo je čas, no keď sa ma spýta, neviem,“ napísal pred vyše 1600 rokmi svätý biskup Augustín z Hippo (zjavne sa ešte nedopočul, že čas sú peniaze). Ale dosť bolo hlúpych vtipov, nemáme na ne čas.

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.