O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

veľké myšlienky

Vláda

JÁN TOMAŠTÍK  Slovo „vláda“ často zanecháva v ústach horkú pachuť a zdá sa, že na to môže existovať niekoľko rôznych dôvodov. Možno naši favoriti nezvíťazili vo voľbách a namiesto nich sú tam arcinepriatelia toho, čo chceme vidieť v spoločnosti. Možno každú vládu vnímame len ako nutné zlo. Možno vnímame

veľké myšlienky

Pravda

BRANISLAV KULJOVSKÝ Sv. Tomáš Akvinský tvrdí, že najvyšší cieľ ľudského života je poznať pravdu. Keď sa rehoľník vzdáva majetku, aby sa mohol oddať štúdiu a kontemplácii, disponuje sa dokonca pre vznešenejší cieľ ako je pomoc chudobným. To bola Tomášova odpoveď na kritiku novovzniknutých rehoľných rádov

veľké myšlienky

Monarchia

MARTIN MIHALIK Korene filozofie v starovekom Grécku siahajú k hľadaniu arché, teda počiatku všetkých vecí. Už prvý grécky filozof hľadajúci takýto počiatok – Táles – prichádza s tvrdením, že to, z čoho sú všetky veci (z čoho vznikajú a zanikajú), je voda. Ďalší myslitelia budú

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.