O Kolégiu

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že dobré vzdelávanie je pre všetkých. Vedie k usporiadanému mysleniu, inšpiruje k spoznávaniu veľkých ideí a diel našej civilizácie a buduje charakter. 

Kombinujeme kvalitný akademický obsah s rozvojom komunikačných a líderských zručností.

Od svojho vzniku v roku 2009 sa Kolégium rozrástlo o vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých, dostupné na celom Slovensku.

 Najnovšie články

Inšpirácia

Jozova Hanule od Květy Legátovej

Jozova Hanule od Květy Legátovej MIROSLAVA DURANKOVÁ „Co svět světem stojí, plazí se člověk před krásou a není hlouposti, které by pro ni nebyl schopen.“ Pravdepodobne ste ešte nepočuli o Jozovej Hanuli, jej príbeh je nenápadný a tichý. Presnejšie povedané, stal sa takým, aj napriek

Inšpirácia

Slávka Novosadová: Moja cesta do Kolégia bola cestou ku mne samej

Slávka Novosadová: Moja cesta do Kolégia bola cestou ku mne samej JÁN BARČIAK Čo na začiatku vyzeralo ako chvíľkové očarenie, vníma dnes ako dôležitú lekciu a príležitosť spoznať svoje limity a povolanie. Slávka Novosadová druhý rok študuje vo vysokoškolskom programe Kolégia Antona Neuwirtha. V texte opisuje,

Vysokoškolské Kolégium

Vlajkovým programom Kolégia je internátny program pre vysokoškolákov v Ivanke pri Dunaji založený v roku 2009.  Študenti tu získavajú priestor na osobnostný a duchovný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite rovesníkov.

Vysokoškolské Kolégium ponúka uchádzačom 1-ročné (full-time) alebo 2-ročné (popri vysokej škole) štúdium filozofie, histórie, umenia a teológie. Program je obohatený o víkendové tréningy mäkkých zručností a spoločenské aktivity Kolégia.