Akademický rok 2023/2024
15. ročník

Dvojročný program | prváci

Samuel Bauko

Juraj Bublinec

Juraj Fronc

Nicole Mária Hudcovská

Tomáš Magát

Miroslav Magušin

Veronika Mraffková

Michaela Šulaviková

Martin Wallenfels

Dvojročný program | druháci

Magdaléna Farkašová

Martina Chabadová

Jakub Kaššák

Dorota Kňažková

Peter Komoráš

Natália Koyšová

Tobiáš Ľupták

Martin Novák

Barbora Novosadová

Bystrík Repka

Gorazd Šiškovič

Júlia Zlúkyová

Jednoročný spojený program

Filoména Ághová

Lívia Bayalinová

Daniel Tadeáš Dobrík

Katarína Hackerová

Barbora Juhaniaková

Filip Malik

Ema Rybárová