Ďakujeme vám!

Vďaka vašej štedrosti môže Kolégium Antona Neuwirtha aj naďalej organizovať kvalitné vzdelávacie programy a aktivity. Veľmi si to vážime.