Malá kniha o eutanázii

5,49 

Čo presne sa skrýva pod slovom „eutanázia“? Aké úmyselné konania v sebe zahŕňa? Ide len o výkon práva na sebaurčenie, ako hovoria jej zástancovia, alebo o zlegalizovanie úmyselného zabitia ľudskej  bytosti?

Ambíciou tejto útlej knižky je argumentačne konfrontovať tých, ktorí sa prikláňajú k prvému názoru. V hlavnom texte John Finnis ešte koncom 90. rokov ponúka precíznu analýzu tohto fenoménu, poukazuje na filozofické a právne problémy vyplývajúce z pozícií zástancov eutanázie. Nielenže nevedia popísať údajné právo na autonómiu, z ktorého eutanázia vyplýva, ale podceňujú aj obrovské straty na životoch a zmenu kultúry, ktoré by legalizácia eutanázie priniesla. Tri zvyšné texty sú menej akademicky náročné, ale prehlbujú niektoré argumenty a ponúkajú príklady dôsledkov legalizácie eutanázie, čím umožňujú čitateľovi lepšie pochopiť dôvody, pre ktoré je potrebné eutanáziu odmietnuť.

Táto rozsahom malá kniha má za cieľ pomôcť čitateľom v poctivom a kritickom rozmýšľaní o veľkej otázke, na ktorú bude musieť aj slovenská spoločnosť skôr či neskôr dať nejakú odpoveď.

 

Popis

Editori: Branislav Kuljovský, Martin Luterán, Matúš Sitár

Vydavateľstvo: Kolégium Antona Neuwirtha, P.O.Box 51

Počet strán: 92

Formát: 120 x 160 mm

Väzba: brožovaná

ISBN: 978-80-973785-0-9

EAN: 9788097378505