2% z dane sú dôležitým zdrojom príjmov pre programy Kolégia, ktoré menia životy

Milí donori, ďakujeme vám!