Rada poradcov

Rada poradcov Kolégia Antona Neuwirtha je tvorená skúsenými odborníkmi
a osobnosťami z podnikateľského, občianskeho a cirkevného prostredia.

Samuela Harmáčková OSU

provinciálna predstavená sestier Uršulínok

Michal Hrabovec

spoluzakladateľ a prezident softvérovej firmy Anasoft

Pavol Karaba

podnikateľ, filantrop a lokálny politik

Daniela Ostatníková

slovenská lekárka, univerzitná profesorka, prednostka Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK

Štefan Šulek

generálny riaditeľ spoločnosti HPK engineering a.s.

Jolana Šuleková

riaditeľka Centra Dorka, ktoré pomáha deťom, mladým dospelým a rodinám v ohrození

Mons. Cyril Vasiľ SJ

gréckokatolícky biskup, eparchiálny biskup Košickej eparchie, člen Spoločnosti Ježišovej a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v rokoch 2009 – 2020

Anna Záborská

lekárka a politička, dcéra Antona Neuwirtha

Vladimír Záborský

architekt, syn akademického maliara Ladislava Záborského

Mons. Stanislav Zvolenský

rímskokatolícky biskup, arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska v rokoch 2009 – 2022