Jakub Betinský

Štúdium: Università di Bologna Odbor: Medzinárodné a diplomatické vedy Ročník: Ukončený Bc. Bydlisko: Rajec

Milena Dudášová

Štúdium: VIA University College, Horsens (DK) Odbor: Architektúra Ročník: 4. Bydlisko: Pečovská Nová Ves

Mária Fečíková

Štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave Odbor: Zahraničnoobchodné podnikanie Ročník: 2. Bydlisko: Ľubotice

Júlia Holá

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave Odbor: Biomedicínska fyzika Ročník: 4. Bydlisko: Trenčianska Teplá Event manažér

Martin Hužvár

Štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave Odbor: Hospodárska informatika Ročník: 4. Bydlisko: Košice

Martin Istók

Štúdium: Trnavská univerzita v Trnave Odbor: Právo Ročník: 3. Bydlisko: Prievidza

Kristína Jablonická

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave Odbor: Finančná a ekonomická matematika Ročník: 3. Bydlisko: Bratislava

Michael Thomas Jurkovič

Štúdium: Università della Calabria Odbor: Teória komunikácie a umenie, zameranie: film Ročník: Ukončený Bc. Bydlisko: Bratislava

Dominik Kotvan

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave Odbor: Aplikovaná informatika Ročník: 3. Bydlisko: Drietoma

Terézia Liptáková

Štúdium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Odbor: Masmediálna komunikácia Ročník: 3. Bydlisko: Bratislava PR a media koordinátor

Ivana Mrvová

Štúdium: Paneurópska vysoká škola Odbor: Mediálna komunikácia Ročník: 3. Bydlisko: Marianka

Ľudovít Nemček

Štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave Odbor: Nosné konštrukcie stavieb Ročník: 4. Bydlisko: Žaškov