Michaela Sabová

Eventový koordinátor Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchod a marketing: Marketingový manažment

Martin Hužvár

Eventový koordinátor Ekonomická univerzita, Hospodárska informatika

Mária Gašperová

Koordinátor pre stredné a vysoké školy Univerzita Komenského, Európske štúdiá

Róbert Toth

Koordinátor akademického piliera Trnavská univerzita v Bratislave, Kresťanská filozofia

Ján Bujnovský

Koordinátor logistiky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Biotechnológia a potravinárstvo

Dominik Harman

Koordinátor pre médiá Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Valentín Humeňanský

PR-koordinátor Štúdium: Žurnalistika, Univerzita Komenského (ukončené štúdium)