Michaela Barlová

Prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra Univerzita Komenského Bydlisko: Prešov

Veronika Bruncková

Architektúra a urbanizmus Slovenská technická univerzita (prerušené štúdium) Bydlisko: Liptovský Hrádok

Jakub Duchovič

Medzinárodné a diplomatické vedy (ukončený Bc. stupeň) Bolonská univerzita Bydlisko: Malé Uherce

Zuzana Kotvanová

Psychológia Univerzita Komenského Bydlisko: Trnovec

Jakub Malota

Bábkarská tvorba Vysoká škola múzických umení v Bratislave Bydlisko: Kuzmice

Róbert Toth

Kresťanská filozofia Trnavská univerzita Bydlisko: Šaľa

Marek Zeleniak

Medzinárodné podnikanie Ekonomická Univerzita v Bratislave Bydlisko: Bartošovce