Blažena Križová

Štúdium: Univerzita Komenského
Filozofická fakulta
Bydlisko: Kmeťovce

„Dôvody, pre ktoré by som rada študovala v Kolégiu: hľadať a nachádzať múdrosť a pravdu, aby som svoj život urobila plodným a užitočným. Hľadám ľudí, ktorým leží na srdci osud našej krajiny a samotnej Európy a ktorí túžia po víťazstve morálneho dobra.“

Categories